Bewonersactiviteiten

In het Sint Pietershof is een bewonerscommissie actief. Deze commissie draagt zorg voor de contacten met het College van Regenten en organiseert, in samenspraak met de bewoners , veschillende activiteiten. Hierbij moet gedacht worden kaarten, biljarten, koffie-ochtenden of middagen, het 1 x per maand samen eten, de kermisborrel, de jaarlijkse PieterhofBBQ, het kerstdiner, de nieuwjaarsreceptie en uitjes naar musea.

De activiteiten vinden meestal plaats in de recreatiezaal van het Hof. In deze zaal staan ook een biljart en een piano opgesteld. Enkele keren per jaar vindt in de recreatiezaal overleg plaats tussen de bewoners en het College van Regenten. In een aansluitende ruimte van de receatiezaal, waarin zich een kleine bibliotheek bevindt, wordt gelegenheid geboden om gebruik te maken van internet.

Reacties zijn gesloten.