Bewonersactiviteiten

In het Sint Pietershof is een bewonerscommissie actief. Deze commissie draagt zorg voor de contacten met het College van Regenten en organiseert, in samenspraak met de bewoners , verschillende activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan kaarten, biljarten, koffie-ochtenden of middagen, het regelmatig samen eten in de recreatiezaal, de kermisborrel, de jaarlijkse Pietershof BBQ, het kerstdiner, de nieuwjaarsreceptie en uitjes naar musea.

De activiteiten vinden meestal plaats in de recreatiezaal van het Hof. In deze zaal staan ook een biljart en een piano opgesteld. Enkele keren per jaar vindt in de recreatiezaal overleg plaats tussen de bewoners en het College van Regenten. In een aansluitende ruimte van de recreatiezaal is een kleine bibliotheek bevindt en wordt gelegenheid geboden om gebruik te maken van internet.

Reacties zijn gesloten.