Welkom bij het Sint-Pietershof te Hoorn


Een uniek hofje in Hoorn

Het Sint-Pietershof is een monumentaal gebouw in het centrum van Hoorn, met een lange geschiedenis die teruggaat tot de 15e eeuw.

In het Sint-Pietershof vinden senioren huisvesting in 45 aan de huidige tijd aangepaste woningen.

Adres: Dal 9, 1621 HP, Hoorn NH

Email adres: info@sintpietershof.nl

latijn

Bij de burgemeester ontstond de liefde en hun gloeiende geestdrift gaat bij de regenten niet teloor. Een vlammende zorg omringde de oude van dagen. De toegepaste middelen leggen hiervan getuigenis af, en hun wapens bekrachtigen het. O, dat in de hemel voor deze hooggeplaatste mannen de beloning zal opdagen”.

College van regenten:

Het bestuur van het Sint-Pietershof wordt gevormd door het college van regenten, dat benoemd wordt door het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Hoorn heeft het volledige beheer van het Sint-Pietershof gedelegeerd aan de regenten op basis van het “Reglement voor het Beheer van het Sint-Pietershof”.

Het college van regenten bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

Het college bestaat uit de volgende leden:

College van Regenten:
de heer Drs J.J.H. Regter, voorzitter,
mevrouw M. Peetoom-Eek, secretaris,
de heer J.M.P. Voorn, penningmeester,
mevrouw I. Timmerman, lid,
mevrouw M.M. Cornelisse, lid,
de heer J.A.G.M. van der Knaap, lid.

Administratie:

De administratie wordt verzorgd door de heer J.M.P. Voorn.

Huismeester:

De huismeester van het Sint-Pietershof is de heer R.J. van Donselaar.

Adres: Dal 9 W1, 1621 HP Hoorn NH

Telefoon 0229-215182 of 06-12636647

Bereikbaar van ma. t/m vr. 08.00 – 17.00 uur


Reacties zijn gesloten.