Welkom bij het Sint Pietershof te Hoorn

Boek “400 jaar regenten in het Sint-Pietershof” bestellen:

Het boek “400 jaar regenten in het Sint-Pietershof” kan worden besteld door 20 euro over te maken op rekeningnummer NLABNA0558167292 t.n.v. Sichting Vrienden Sint Pietershof o.v.v. adresgegevens. Na ontvangst van de 20 euro wordt het boek geleverd.Een uniek hofje in Hoorn

Een monumentaal pand met een lange historie in het hart van Hoorn, waarin senioren huisvesting vinden in ruim 40 aan de huidige tijd aangepaste woningen.

Adres: Dal 9 1621 HP Hoorn NH.

latijn

“Bij de burgemeester ontstond de liefde en hun gloeiende geestdrift gaat bij de regenten niet teloor. Een vlammende zorg omringde de oude van dagen. De toegepaste middelen leggen hiervan getuigenis af, en hun wapens bekrachtigen het. O, dat in de hemel voor deze hooggeplaatste mannen de beloning zal opdagen”.

College van Regenten:
de heer Drs J.J.H. Regter, voorzitter,
mevrouw M. Peetoom-Eek, secretaris,
de heer J.M.P. Voorn, penningmeester,
mevrouw I. Timmerman, lid,
mevrouw M.M. Cornelisse, lid,
de heer J.A.G.M. van der Knaap, lid.

Administratie:
J.M.P. Voorn, email adres: info@sintpietershof.nl

Huismeester:
De heer R.J. van Donselaar,
Dal 9 W 1, 1621 HP Hoorn NH,
telefoon 0229-215182
(van ma. t/m vr. 8.00 – 17.00 uur)

Reacties zijn gesloten.