Huidige functie

Het Sint Pietershof is een monumentaal pand met een lange historie waarin woningen zijn gesitueerd die geschikt zijn voor senioren. Het Sint Pietershof ligt centraal in de binnenstad van Hoorn aan het Dal, nabij de Gedempte Turfhaven en aan weerszijde ingesloten door de Spoorstraat en de Mosterdsteeg. De Spoorstraat leidt naar het dichtbij gelegen trein- en busstation en de Gedempte Turfhaven is een van de belangrijkste winkelstraten die Hoorn rijk is.

Openstelling

Het Sint Pietershof is in beginsel niet toegankelijk voor het publiek. Het Sint Pietershof wordt opengesteld voor het publiek tijdens bijzondere evenementen, zoals het Place du Tetre (schildersdag) doorgaans in de maand juli en de Open Monumentendag (2e zaterdag van september).

Rondleidingen

Tijdens de Open Monumentendag worden door gidsen rondleidingen gegeven. Daarnaast kunnen groepen op afspraak worden rondgeleid door een van de regenten of de huismeester van het Sint Pietershof. Tevens is het mogelijk om fotoreportages te maken. Voor deze rondleidingen en fotoreportages wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, die ten goede komt van de bewoners.  Voor het maken van een afspraak dient contact te worden opgenomen met de huismeester, telefoon 0229-215182.

Huur en verhuur van de woningen

Hoewel het Sint Pietershof de sfeer ademt van een ver verleden, zijn in het gebouw naast de Regentenkamer, de stijlkamer, de recreatiezaal en de galerijen, 45 woningen gesitueerd. Deze woningen zijn zoveel mogelijk aan de huidige maatstaven aangepast en verdeeld over twee verdiepingen. In de westelijke vleugel bevindt zich een lift. Het Sint Pietershof heeft een fraaie grote centrale binnentuin en twee kleine tuinen, het vierkant en het rozenhof.

De woningen in het Sint Pietershof, bestaande uit 3 eenkamer-, 40 tweekamerwoningen en 2 driekamerwoningen, worden verhuurd. Een driekamerwoning aan de Dalzijde wordt verhuurd aan de huismeester en de overige woningen aan senioren vanaf 55 jaar. Voor de ruimere tweekamerwoningen en de driekamerwoningen komen alleen echtparen in aanmerking.

De huurders wonen beschermd, hetgeen wil zeggen dat er een huismeester aanwezig is en dat onbevoegden geen toegang hebben tot het gebouw. Bezoekers dienen zich bij de bewoners te melden via de intercominstallatie, waarna deze beslissen of de bezoekers worden binnengelaten.

Helaas kunnen vanwege de woonsituatie geen honden en katten in het Sint Pietershof worden toegelaten.

Wonen in het Sint Pietershof

Wonen in het Sint Pietershof is iets waarover nagedacht moet worden. Het is wonen in een monumentaal pand, een gesloten bebouwing met een grote centrale tuin en twee kleine tuinen. Het karakter en de sfeer van het Sint Pietershof vragen van de bewoners dat zij met respect met elkaar omgaan en de privacy van elkaar eerbiedigen. Hinder of overlast, in welke vorm dan ook moet worden vermeden. Dit geldt vooral voor geluidsbeheersing binnen en buiten de woningen.

Procedure huur en verhuur
De woningen in het Sint Pietershof worden verhuurd door het College van Regenten. In de praktijk is de huismeester degen die in overleg met enkele regenten de verhuur verzorgt en de contacten met gegadigden voor een woning onderhoudt.

Wie voor een woning in het Sint Pietershof in aanmerking wil komen, kan zich daarvoor bij het College van Regenten aanmelden. Hiervoor kan men gebruik maken van het inschrijfformulier op deze website.

Het invullen van het “Inschrijfformulier” heeft slechts zin wanneer u de volgende vragen met ja kunt beantwoorden.

  1. Gaat u er mee akkoord dat in het kader van de privacywetgeving al uw gegevens worden doorgestuurd naar het college van regenten van het Sint Pietershof en de bewonerscommissie?
  2. Wilt u een reverentie opgeven, niet zijnde een familielid, waar het college van regenten van het Sint Pietershof zo nodig informatie over u kan inwinnen?

Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt er door de huismeester contact opgenomen voor een afspraak tot bezichtiging. Tijdens deze afspraak wordt er een rondleiding gegeven en uitleg gegeven over het wonen in het Sint Pietershof. Na deze afspraak kan men zich op de wachtlijst laten plaatsen. Dit is kosteloos.

Zodra een woning vrijkomt ontvangen gegadigden in volgorde van doorgebracht wachttijd en gezinssamenstelling een uitnodiging om een woning te bekijken.

Reacties zijn gesloten.