Wonen in het Sint-Pietershof

Verhuur woningen.

Het Sint-Pietershof telt 45 woningen die door het college van regenten worden verhuurd aan senioren die in beginsel 55 jaar of ouder moeten zijn. Deze woningen zijn zoveel mogelijk aan de huidige woonmaatstaven aangepast en zijn gesitueerd over twee verdiepingen. In de westelijke vleugel bevindt zich een lift.

De 45 woningen zijn onder te verdelen in 3 éénkamer-, 40 tweekamer- en 2 driekamerwoningen.

Van alle 45 woningen is door het college van regenten vastgesteld of een woning geschikt is om door maximaal 1 of door maximaal 2 personen te worden bewoond.

Wonen in het Sint-Pietershof

Wonen in het Sint-Pietershof is iets waarover nagedacht moet worden. Het Sint-Pietershof is een monumentaal gebouw dat een sfeer ademt van een ver verleden. In het gebouw bevinden zich naast de 45 woningen de regentenkamer, de stijlkamer, de recreatiezaal, de centrale binnentuin en drie kleinere tuinen, het Vierkant, het Rozenhof en het Bloemenhof.

Het karakter en de sfeer van het Sint-Pietershof vragen van de bewoners dat zij respectvol met elkaar omgaan en privacy respecteren. Hinder of overlast in welke vorm dan ook moet worden vermeden.

Waarom wonen in het Sint-Pietershof?

Het Sint-Pietershof is in het centrum van Hoorn gelegen. Op loopafstand bevinden zich het belangrijkste winkelcentrum van Hoorn, het busstation en het NS-station.

In het Sint-Pietershof woont men beschermd, hetgeen wil zeggen dat onbevoegden geen toegang hebben tot het gebouw. Bezoekers dienen zich bij de bewoners te melden via de intercominstallatie, waarna de bewoners beslissen of de bezoekers worden binnengelaten.

In het Sint-Pietershof woont een huismeester die namens het college van regenten de dagelijkse zaken regelt en op wie de bewoners een beroep kunnen doen wanneer er iets aan de hand is. De huismeester onderhoudt zo nodig hierover contact met de contactpersonen van de bewoners.

Bewoners kunnen ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen (zoals verjaardagen), na afstemming met de huismeester,  gebruik maken van de recreatiezaal.

Huisdieren

Vanwege de bijzondere woonsituatie in het Sint-Pietershof worden geen huisdieren, zoals honden en katten, toegelaten.

Verhuurprocedure

Wie voor een woning in het Sint-Pietershof in aanmerking wil komen kan dit uitsluitend kenbaar maken door gebruik te maken van het inschrijfformulier op deze website.

Het invullen van het inschrijfformulier heeft slechts zin wanneer u de volgende twee vragen met ja kunt beantwoorden.

  1. Gaat u er mee akkoord dat in het kader van de privacywetgeving al uw gegevens worden doorgestuurd naar het college van regenten van het Sint-Pietershof en de bewoner(s) die deelnemen aan het intakegesprek?
  2. Wilt u een referentie opgeven, niet zijnde een familielid, waar het college van regenten van het Sint-Pietershof zo nodig informatie over u kan inwinnen?

Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier wordt door de huismeester een afspraak met u gemaakt om in het Sint-Pietershof langs te komen. Tijdens deze afspraak wordt door de huismeester een rondleiding gegeven en uitleg gegeven over het wonen in het Sint-Pietershof. Na deze afspraak wordt in onderling overleg tussen u en de huismeester bepaald of u op de wachtlijst wordt geplaatst. Het op de wachtlijst plaatsen is kosteloos.

Zodra een woning vrijkomt ontvangen gegadigden in volgorde van wachttijd, tenzij anders met de huismeester is afgestemd, een uitnodiging om een woning te bekijken.

Als u tweemaal een woning heeft afgewezen wordt u van de wachtlijst afgehaald.

Als u een woning accepteert volgen meestal twee intakegesprekken met afgevaardigden van het college van regenten en een bewoner. Tenslotte bepaalt het college van regenten of u de woning al dan niet mag huren. U ontvangt daar zo snel mogelijk bericht van via de huismeester, telefonisch, per mail of per brief.

Bewonersactiviteiten

Voor de bewoners worden diverse activiteiten georganiseerd, door de bewoners zelf, door de huismeester of door het college van regenten.

Veel van deze activiteiten worden geldelijk gesteund door het college van regenten en de Stichting Vrienden van het Sint-Pietershof.

De meeste activiteiten vinden plaats in de recreatiezaal of in de grote centrale binnentuin.

Te noemen zijn onder meer:

  • Het gezamenlijk eten tegen een geringe vergoeding.
  • De bingoavonden, waaronder de Sinterklaasbingo.
  • Het dagelijks gezamenlijk koffiedrinken in de recreatiezaal.
  • De jaarlijkse BBQ.
  • Het Kerstdiner aangeboden door het college van regenten
  • Het ter beschikkingstellen van een kleine bibliotheek.
  • Het ter beschikkingstellen van een computer en het gebruik maken van internet.
  • Het ter beschikking stellen van een piano en een biljart in de recreatiezaal.

In de recreatiezaal organiseert het college van regenten jaarlijks voorlichtingsbijeenkomsten voor de bewoners.

Reacties zijn gesloten.